Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare

Chuyên mục : Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn

Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện. 

Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam với nhiều quyền lợi.

Chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền l​ợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của bạn.

- Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn

Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện

Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, cấy ghép bộ phận, y tá chăm sóc tại nhà, điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước

Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt

Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám

Thích hợp nhất với các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhân viên doanh nghiệp có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp từ Bảo hiểm Liberty giúp giảm bớt áp lực hành chính cho phòng Nhân sự

Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng

Tài liệu tham khảo

Quy tắc bảo hiểm

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

 

 

 

 

Tư vấn Giải pháp Hưu Trí

Tư vấn du học

Chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ

An sinh giáo dục

Bảo hiểm & Cuộc sống