Phát Lộc Hưng Gia

Chuyên mục : Bảo hiểm con người

Giải pháp bảo hiểm đầu tư liên kết chung đáp ứng mục tiêu tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ dành cho người lao động

Phát Lộc Hưng Gia là chương trình bảo hiểm nhóm liên kết đầu tư của VietinAviva, kết hợp các mục tiêu bảo vệ, tiết kiệm, đầu tư dành cho người trụ cột trong gia đình và doanh nghiệp. Với Phát Nghiệp Hưng Gia, Gia đình và doanh nghiệp có thể trao cả một tương lai đảm bảo cho người trụ cột, người lao động - người bạn đồng hành cho sự thành công của doanh nghiệp, đồng thời có một cơ hội tích lũy đầu tư với lãi suất cao.

Còn gì tuyệt vời hơn là cùng nhau chúng ta tận hưởng thành quả sau những năm tháng miệt mài lao động và cống hiến?

LÝ DO LỰA CHỌN

Kết hợp giữa mục tiêu bảo vệ toàn diện và đầu tư an toàn, Phát Nghiệp Hưng Gia của VietinAviva được thiết kế với sự linh hoạt cao nhất cam kết mang lại cho doanh nghiệp một giải pháp tài chính và phúc lợi nhân viên phù hợp nhất.

1. "Tường minh" các loại phí, chi phí

Thông tin về các loại phí, chi phí đều được thông báo giải thích đầy đủ, rõ ràng.

2. Công khai minh bạch kết quả đầu tư

Kết quả đầu tư được xông bố thường xuyên, công khai, minh bạch đảm bảo doanh nghiệp được hưởng lợi nhuận đầu tư thực tế từ phần phí phân bổ.

3. Lãi suất cam kết hấp dẫn đảm bảo mục tiêu đầu tư

Lãi suất cam kết giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị hợp đồng, đảm bảo sẵn sàng một quỹ tài chính để tưởng thưởng nhân viên lâu năm hoặc tuyển mới và đào tạo nhân viên thay thế khi cần.

4. Phí quản lý quỹ cạnh tranh

Phí quản lý quỹ cạnh tranh nhất thị trường, chỉ chiếm 1,5% giá trị tài khoản HĐ.

Miễn phí quản lý HĐ năm đầu.

5. Linh hoạt gia tăng giá trị tài khoản

Người mua có thể tăng phí bảo hiểm đóng thêm để đầu tư.

Doanh nghiệp có thể tưởng thưởng cho người lao động bằng việc tặng thêm một khoản đóng góp từ công ty.

6. Linh hoạt thiết kế gói quyền lợi theo đối tượng

Thiết kế các chương trình phù hợp cho cá nhân và gia đình

Doanh nghiệp có thể thiết kế các gói quyền lợi đa dạng theo các đối tượng lao động khác nhau, phù hợp với mục đích và chiến lược của doanh nghiệp.

7. Linh hoạt thiết kế mức độ đóng góp

Khách hàng chủ động quyết định mức bảo hiểm cơ bản và phí đóng thêm theo khả năng và nguyện vọng của hai bên

8. Linh động xử lý quyền lợi BH

Doanh nghiệp có thể chuyển đổi vai trò chủ hợp đồng sang cho người lao động khi người lao động bị sa thải, nghỉ việc mà họ vẫn muốn tiếp tục được bảo hiểm không bị gián đoạn. Khi đó, người lao động là người nộp phí hoàn toàn để hợp đồng tiếp tục được duy trì.

THÔNG TIN CHUNG

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: Từ 6 tháng đến 70 tuổi

Tuổi tham gia của bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi đến 70 tuổi

Thời hạn hợp đồng từ 10-20 năm: Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng Bảo hiểm là 80 tuổi

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG PHÍ ĐỐI VỚI PHÁT LỘC HƯNG GIA

Trong 5 năm hợp đồng đầu tiên khách hàng phải đóng đủ phí bảo hiểm định kỳ để duy trì hiệu lực hợp đồng

Từ năm thứ 6, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt tùy theo kế hoạch tài chính tuy nhiên phải đảm bảo giá trị tài khoản hợp đồng luôn lớn hơn 0 và đủ trừ khoản khấu trừ hàng tháng để hợp đồng có hiệu lực.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)

Nằm trong giới hạn chấp thuận trong từng thời kỳ của VietinAviva theo độ tuổi và Phí bảo hiểm cơ bản.

Tuổi Tối thiểu Tối đa
0-30 20 lần Phí bảo hiểm cơ bản 50 lần Phí bảo hiểm cơ bản
31-45   15 lần Phí bảo hiểm cơ bản 35 lần Phí bảo hiểm cơ bản
46-65 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản 15 lần Phí bảo hiểm cơ bản

PHÍ BẢO HIỂM

- Phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu: 6 triệu/Năm

- Phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu: 2 triệu/Lần đóng thêm

- Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa: 5 lần phí bảo hiểm cơ bản/Năm HĐ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

Phí bảo hiểm định kỳ/đóng thêm sau khi trừ phí ban đầu sẽ được tích lũy vào giá trị trài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) với lãi suất đầu tư thực tế của quỹ liên kết chung

Lãi suất áp dụng căn cứ vào kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu

Lãi suất cam kết tối thiểu của hợp đồng là 4% trong 5 năm hợp đồng đầu tiên và 3% trong các năm hợp đồng tiếp theo

2. QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM

Giá trị đáo hạn bằng 100% GTTKHĐ

3. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

3.1. HAI LỰA CHỌN QUYỀN LỢI TỬ VONG:

Lựa chọn ưu tiên tiết kiệm (Quyền lợi cơ bản) Quyền lời bảo vệ bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Lựa chọn ưu tiên bảo vệ (Quyền lợi nâng cao) Quyền lợi bảo vệ bằng tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản Hợp đồng

3.2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

Tai nạn giao thông công cộng: Chi trả thêm 200% STBH và không quá 10 tỷ đồng

Tai nạn thông thường: Chi trả thêm 100% STBH và không quá 5 tỷ đồng

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BỔ TRỢ

Bệnh hiểm nghèo mở rộng

Miễn đóng phí bảo hiểm

Miễn đóng phí bảo hiểm do bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm liên kết đầu tư "Phát Lộc Hưng Gia"

Minh họa quyền lợi sản phẩm

Điều khoản sản phẩm "Phát Lộc Hưng Gia"

Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung

Đăng ký nhận bảng minh họa quyền lợi sản phẩm chi tiết

 

 

 

Tư vấn Giải pháp Hưu Trí

Tư vấn du học

Chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ

An sinh giáo dục

Bảo hiểm & Cuộc sống