Bảo hiểm tử vong và TTTBVV do tai nạn

Chuyên mục : Bảo hiểm con người

Tai nạn luôn là mối đe dọa và tổn thất to lớn đối với mọi cá nhân và toàn xã hội.

Thấu hiểu điều đó, VietinAviva đã cho ra đời sản phẩm bổ trợ tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tan nạn nhằm giúp bạn tăng cường an toàn tài chính cho bản thân và những người thân yêu chỉ với một khoản chi phí hợp lý.

 

Đặc trưng sản phẩm

Sản phẩm chính áp dụng: Phát Lộc An Khang

Thời hạn bảo hiểm: Trong thời gian đóng phí bảo hiểm của sản phẩm chính. Giới hạn: từ 5 đến 20 năm

Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm

Phí bảo hiểm: Phí định kỳ được tính trên số tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm: Người được bảo hiểm của sản phẩm chính. Giới hạn: từ 0 đến 60 tuổi, không quá 70 tuổi khi đáo hạn

Số tiền bảo hiểm: tối thiểu 30 triệu đồng; tối đa 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính.

Thời gian cân nhắc: không áp dụng.

Quyền lợi bảo hiểm

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Ngoài số tiền bảo hiểm được hưởng từ sản phẩm bảo hiểm chính, khách hàng được chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong do tai nạn.

2. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Tương tự trường hợp tử vong, ngoài số tiền bảo hiểm được hưởng từ sản phẩm bảo hiểm chính, khách hàng được chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợpthương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. 

Thông tin về quyền lợi bảo hiểm

Ví dụ minh họa:

Chị A 30 tuổi mua bảo hiểm cho Anh B 32 tuổi, sản phẩm chính Phát Lộc An Khang thời hạn 18 năm với số tiền bảo hiểm là 300 triệu đồng và phí bảo hiểm định kỳ hàng năm là 30,646 triệu đồng. Ngày hợp đồng có hiệu lực là 15/04/2013.

Anh B đồng thời là Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thời hạn 18 năm với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và phí bảo hiểm định kỳ hàng năm là 160 nghìn đồng.
Nếu Anh B tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn vào ngày 01/08/2014, Vietinbank Aviva sẽ chi trả 421 triệu đồng bao gồm 321 triệu đồng số tiền bảo hiểm đã gia tăng của sản phẩm Phát Lộc An Khang và 100 triệu đồng số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ. Như vậy với khoản phí đóng thêm rất nhỏ cho sản phẩm bổ trợ, gia đình anh đã được thêm một sự hỗ trợ quý báu trong lúc thiếu vắng đi người trụ cột của gia đình.

Vui lòng xem thêm điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết
(“Sản phẩm bổ trợ tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn” được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 2655/BTC-QLBH ngày 27/02/2013).

Thông tin thêm cho khách hàng lựa chọn tham gia chương trình:

Người được bảo hiểm: Người được bảo hiểm của sản phẩm chính. Giới hạn: từ 0 đến 60 tuổi, không quá 70 tuổi khi đáo hạn

Số tiền bảo hiểm: tối thiểu 30 triệu đồng; tối đa 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính.

 

 

 

Tư vấn Giải pháp Hưu Trí

Tư vấn du học

Chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ

An sinh giáo dục

Bảo hiểm & Cuộc sống