Ca dao Tình yêu đôi lứa 7

Chuyên mục : Kho tàng Ca Dao

Tuyển tập Ca dao Tình yêu đôi lứa hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho tình yêu đẹp

 

Chim bay về cội, cá lội về rừng,
Muốn nên cơ nghiệp thì đừng bỏ em.

Sống dương gian không bắt được tay chàng,
Thác xuống âm phủ em giở nắp hòm cho anh vô.

Ra đi là sự đã liều,
Mưa mai cũng chịu, nắng chiều cũng cam.

Một sông dễ bắc mấy cầu,
Thiếp là phận gái biết hầu mấy nơi.

Một tay hai trái khó bưng,
Muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia.

Ngó lên chữ ứ,
Ngó xuống chữ ư.
Anh thương em thủng thẳng em ừ,
Anh đừng thương vội phụ mẫu từ nghĩa em.

Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt,
Kẻo để anh lầm tội nghiệp thân anh.

Sông dài có lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
Sông sâu cá lội vào bờ,
Phải duyên thì lấy đợi chờ nhau chi.

Khó than, khó thở, khó phân trần,
Tóc không se mà rối, ruột không dần mà đau.
Không ăn thì ốm thì gầy,
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm.

Con cá đối nằm trên cối đá,
Con chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm ai xới, kỷ trà ai dâng?

Con cua không sợ, anh sợ con còng,
Dao phay anh không sợ, chỉ sợ gái hai lòng hại anh.

Chưa chi họ đồn quẩn đồn quanh,
Đồn em là vợ, đồn anh là chồng.

Chờ anh, em gắng sức chờ,
Chờ hồi mười bảy bây giờ ba mươi.

Chim buồn tình chim bay về núi,
Cá buồn tình cá lủi xuống sông.
Anh buồn tình anh dạo chốn non sông,
Dạo miền sơn cước, xuống chốn ruộng đồng mới gặp em.

Chiều chiều lo bảy lo ba,
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
Còn duyên anh cưới con heo,
Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.

Chiều chiều ra đứng bờ kinh,
Gặp ai ở góa anh ring về nhà.

Chiếc ghe kia nói có,
Chiếc ghe nọ nói không.
Phải chi nếu ở gần sông,
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

Cam sành rã rượi bờ ao,
Tưởng không anh hái có rào thì thôi.

Cây vông đồng gói chẳng đặng nem,
Tại anh chậm bước nên em có chồng.

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,
Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng.
Ai làm lỡ chuyến đò ngang,
Cho sông cạn nước đôi hàng biệt ly.
Cất tiếng than hại hàng lụy nhỏ,
Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây.

Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.

Buổi chợ đang đông, con cá hồng anh chê lạt,
Buổi chợ tan rồi, con tép bạc anh cũng khen ngon.

Bởi mưa nên lấm,
Bởi dặm nên đò.
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây.

Ăn cơm cũng thấy nghẹn,
Uống nước cũng thấy nghẹn,
Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông,
Biển xanh bát ngát nhìn không thấy người.

Bao giờ chợ Lớn hết vôi,
Em đây hết đứng hết ngồi cùng anh.
Bao giờ đá nổi vông chìm,
Muối chua chanh mặn mới tìm đặng em.

Buồn tình cha chả buồn tình,
Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi.
Buồn ơi cha chả buồn ơi,
Không ai nói chuyện cho tôi đỡ buồn.

Ân cha nghĩa mẹ chưa đền,
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?

Anh về đếm hết sao trời,
Em đây kết tóc ở đời với anh.
Anh về kiếm vợ cho xong,
Em là con tép nhỏ lộn rong khó tìm.

Trách cha trách mẹ em lầm,
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.
Trách chàng chẳng dám trách ai,
Trách chàng chê nụ hoa nhài không thơm.

Trăng lên đỉnh núi trăng tà,
Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?
Trăng lên đỉnh núi trăng ngời,
Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì.

Khi xưa một hẹn thì nên,
Bây giờ chín hẹn em quên cả mười.

Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?

Em thương ai nấp bụi nấp bờ,
Sớm trông đò ngược, tối chờ đò xuôi.
Thuyền anh đậu bến lâu rồi,
Sao em chưa xuống mà ngồi thuyền anh?
Anh có thương em thì thương cho trót
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn,
Đừng làm theo thói ghe buồm,
Nay về, mai ở cho buồn dạ em.

Mình em như cá giữa rào,
Kẻ chài người lưới biết vào tay ai.

Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn.

Em ơi ta nguyện nhau cùng,
Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau.
Rượu ngon cái nậm cũng ngon,
Thương em chẳng luận chồng con mấy đời.

Đấy đây xứng đáng cũng vừa
Xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nao.

Gió đưa gió đẩy bông trang,
Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây.
Tới đây thì phải ở đây
Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về.
Gặp nàng anh nắm cổ tay,
Anh yêu vì nết anh say vì tình.
Thiên hạ lắm kẻ giàu xinh,
Nhưng duyên chẳng thuận nhưng tình chẳng ưa.

Em thì vác cuốc thăm đồng,
Anh thì giả cách mang lồng chơi chim.
Vì em anh phải đi tìm,
Xưa nay anh biết chọi chim là gì.

Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.

Liệu bề thương được thì thương,
Đừng trao gánh nặng giữa đường tội em.

Ngày ngày em đứng em trông,
Trông non non ngất, trông sông sông dài.
Trông mây mây kéo ngang trời,
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.

Nguồn ân bể ái hẹn hò,
Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen.
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền,
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nào.
Xin đừng đứng thấp trông cao,
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây.
Xin đừng tham gió bỏ mây,
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng.

Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi,
Nhớ lời chàng nói nhớ nơi chàng về.
Nhớ khi chỉ núi giao thề,
Nhớ từ trú quan, nhớ về quê hương.
Đêm nằm những nhớ cùng thương,
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân.

Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời.
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra.
Nhác trông lên, trăng đã xế tà
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn….

Đêm qua anh ngủ nhà ngoài
Để em thở vắn than dài nhà trong.
Ước gì anh được vô phòng,
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.

Bữa ăn có cá cùng canh,
Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.
Lên non mới biết non cao,
Thương em đừng kể công lao em buồn.

Vắng mặt nhân ngãi một ngày,
Ngang bằng bác mẹ đem đày biển Đông.

Em như cây quế trong rừng,
Thơm cau ai biết ngát lừng ai hay.

Một miếng trầu năm ba lời dặn,
Một chén rượu năm bảy lời giao.
Anh chớ nghe ai sóng bể ba đào
Em đây giữ niềm tiết hạnh, anh chớ
lãng xao em buồn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm cân - Đẹp dáng cùng California

Vua Bia

Hết lo bệnh "Gout"

An sinh giáo dục

Sống đẹp