Giải thích thuật ngữ Bảo hiểm

Chuyên mục : Hỏi đáp Bảo hiểm

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: là mẫu đăng ký mua bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được xem là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Bên mua bảo hiểm:
+ Là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, tuổi từ đủ 18 trở lên vào thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hoặc
+ Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm và có trách nhiệm kê khai, ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng Phí bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam được Công ty bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

- Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức do Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

- Quyền lợi có thể được bảo hiểm: là mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm, trong đó sự rủi ro của Người được bảo hiểm sẽ gây tổn thất về tài chính hoặc tinh thần cho Bên mua bảo hiểm.
Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với những người sau đây:
+ Bản thân bên mua bảo hiểm;
+ Vợ, chồng, con, cha, mẹ hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
+ Anh chị em ruột, người có quan hệ nuôi dưỡng/giám hộ hợp pháp;
+ Cháu trực hệ của bên mua bảo hiểm;
+ Người khác nếu bên mua bảo hiểm phải chịu một tổn thất tài chính thật sự khi người được bảo hiểm chết.

- Phí bảo hiểm: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho Công ty bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm tạm tính: là khoản phí bảo hiểm Bên mua bảo hiểm nộp cùng với Giấy yêu cầu bảo hiểm.

- Số tiền bảo hiểm: là số tiền được dùng làm cơ sở để xác định quyền lợi bảo hiểm thanh toán theo Điều khoản hợp đồng. Số tiền bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm lựa chọn phù hợp với quy định của Công ty bảo hiểm và được ghi tại Giấy yêu cầu bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ.

- Ngày kỷ niệm hợp đồng: là ngày tương ứng hàng năm của ngày hợp đồng phát sinh hiệu lực trong thời hạn bảo hiểm.

- Năm hợp đồng: là khoảng thời gian một năm dương lịch kể từ Ngày hợp đồng có hiệu lực hay bất kỳ năm liên tục tiếp theo nào tính từ Ngày kỷ niệm hợp đồng gần nhất cho đến Ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ: là văn bản xác nhận bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành, liệt kê những quyền lợi bảo hiểm chính của hợp đồng bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Điều khoản hợp đồng bảo hiểm: là văn bản pháp lý do Bộ Tài chính phê duyệt, liệt kê chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm và Công ty bảo hiểm. Điều khoản hợp đồng bảo hiểm là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

- Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm: là bản minh họa về quyền lợi bảo hiểm được soạn thảo trước khi hợp đồng bảo hiểm được thẩm định, ký kết và phát hành. Đây là phương pháp giải thích hữu hiệu cho khách hàng về những con số quan trọng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng sắp tham gia như: số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm …

- Định kỳ đóng phí: là khoảng thời gian giữa hai lần đến hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ. Định kỳ đóng phí có thể là:
+ Hàng tháng; hoặc
+ Hàng 3 tháng (quý); hoặc
+ Hàng 6 tháng (nửa năm); hoặc
+ Hàng năm.

- Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian Công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm với điều kiện Bên mua bảo hiểm nộp đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

- Thời gian cân nhắc: là khoảng thời gian 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm. Mục đích của thời gian này là để khách hàng hàng xem xét lại một cách cẩn thận và độc lập về quyết định mua bảo hiểm của mình, nhất là sau khi có đã đủ thời gian đọc kỹ Điều khoản hợp đồng. Thời gian cân nhắc này cũng nằm trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.
Trong vòng 21 ngày cân nhắc, khách hàng có quyền từ chối tham gia bảo hiểm hoặc đề nghị thay đổi sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hoặc thời hạn bảo hiểm... cho phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả 100% số Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) và các chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan.

- Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm: Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thể đóng phí bảo hiểm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận, phí bảo hiểm phải đóng sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

- Tuổi bảo hiểm: Tuổi bảo hiểm của Người được bảo hiểm là tuổi tính theo ngày sinh nhật vừa qua so với ngày hợp đồng phát sinh hiệu lực. Đối với hợp đồng bảo hiểm, tuổi bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng tất cả các quy tắc, điều khoản khác có liên quan của hợp đồng bảo hiểm.

- Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra do sự tác động bất ngờ của bất kỳ vật chất hoặc lực từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm và gây ra thương tật hoặc tử vong, loại trừ bất cứ quá trình nào xảy ra do bệnh tật, tuổi tác hay sự thoái hoá. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.

- Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: là tình trạng Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn chức năng và không thể phục hồi được chức năng của:
+ Hai tay; hoặc
+ Hai chân; hoặc
+ Hai mắt; hoặc
+ Một tay và một chân; hoặc
+ Một tay và một mắt; hoặc
+ Một chân và một mắt.
Hoặc Người được bảo hiểm bị mất sức lao động do tai nạn từ 81% trở lên.
Tình trạng thương tật toàn bộ vĩnh viễn nêu trên phải:
+ Được cơ quan y tế/Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trở lên xác nhận về tình trạng thương tật (trừ trường hợp mất hoặc đứt rời bộ phận cơ thể); và
+ Kéo dài ít nhất 180 ngày liên tục tính từ ngày được xác nhận bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn (trừ trường hợp mất hoặc đứt rời bộ phận cơ thể).

- Bệnh có sẵn: là tình trạng bệnh, thương tật, tổn thương mà Người được bảo hiểm đã được tư vấn, chẩn đoán, điều trị hoặc các dấu hiệu, triệu chứng bệnh mà một người bình thường phải tìm tư vấn, chẩn đoán, điều trị trước ngày được Công ty bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm hoặc chấp thuận khôi phục hợp đồng lần sau cùng.

 

 

 

 

 

Tư vấn Giải pháp Hưu Trí

Tư vấn du học

Chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ

An sinh giáo dục

Bảo hiểm & Cuộc sống